UKSEST – UKSENI
LENNUJAAM – LENNUJAAM
KIIRED ERILAHENDUSED

Lennutransport sobib kaupadele, mis vajavad kiiret kohaletoimetamist. Pakume erinevaid lennuveoteenuseid üle maailma eesmärgiga toimetada saadetised võimalikult kiiresti ja sujuvalt soovitud asukohta.

Olles osa ALPI Grupist on meil erakordselt hea ja professionaalne ülemaailmne partnerite võrgustik. Tänu sellele saame pakkuda paindlikke ning kiireid transpordilahendusi. Meie lennuveoteenus sisaldab vedu saatja laost või lennujaamast soovitud sihtpunkti koos vajalike saatedokumentide vormistamisega.

Multimodaalsed veod ehk meri-õhk-maantee-transpordilahendused võimaldavad sujuvalt ühendada õhuvedude operatiivsuse, merevedude soodsama hinnataseme ja maanteevedude paindlikkuse.

Vajadusel abistame tolliprotseduuridega.

Professionaalsus

Rakendame oma kogemusi ning parimaid praktikaid.
Peame kinni kokkulepetest, tähtaegadest ja nõuetest ning vastutame oma lubaduste ja tegude eest.
Püüame olla ajakohased ja innovaatilised ning oleme valmis vastavalt turu nõuetele muutuma.
Väärtustame meeskonnatööd ja üheskoos tulemuste saavutamist.

Efektiivsus

Väärtustame uusi ideid, ettepanekuid ja oskusi, et arendada ja täiustada töökorraldust, võimaldades seeläbi ka kliendil oma töökorraldust tõhustada.
Oleme oma tööprotsessides ja teenuste pakkumisel orienteeritud kuluefektiivsele tegutsemisele ning jätkusuutlikkusele.

Pühendumine

Keskendume kliendi vajadustele, püüdes leida sobivad lahendused ning viime need ellu ühtse meeskonnana.
Oskame ja suudame kohandada oma töökorraldust klientide vajadustest lähtuvalt.
Tegutseme vastutustundlikult oma ettevõtte huvides ning selle mainet hoides.
Kliendi erinevad soovid on meie jaoks vaid meeldivaks väljakutseks sest oleme lojaalsed ja uhked oma töö üle.

Hoolivus

Hoolime töökaaslastest, ettevõtte ning kliendi varast ja ootustest.
Säästame looduskeskkonda, püüdes suurendada efektiivust ja seeläbi vähendada ressursside asjatut raiskamist ja keskkonna saastamist.
Me oleme õiglased ja lugupidavad oma kolleegide ja koostööpartnerite suhtes.

Veotingimused lennutranspordile

Käesolevad Veoste autovedude üldtingimused rakenduvad kõigile Kliendi ja ALPI Eesti OÜ vahel sõlmitud kokkulepetele, mis on seotud kaubavedude korraldamisega autotranspordiga.
ALPI Eesti OÜ poolse pakkumise aktsepteerimisel loetakse ühtlasi käesolevad veotingimused Kliendi poolt aktsepteerituks.

loe edasi

Plane,In,The,Sky
TALLINN
TARTU
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).