TARNEKLAUSLID INCOTERMS 2010

INCOTERMS reguleerib Müüja ja Ostja vahelisi kohustusi ja õigusi kauba tarnel.
Välja töötatud International Chamber of Commerce (ICC) poolt. Esimest korda avaldati 1936. aastal. Kuulub uuendamisele iga 10 aasta tagant.

 • Kus, kuidas ja millal peab müüja oma tarnekohustuse täitma
 • Kus, kuidas ja millal toimub kauba kadumise või kahjustumise riski üleminek müüjalt ostjale
 • Kus, kuidas ja millal toimub kaubaga seonduvate kulutuste üleminek müüjalt ostjale ehk milliseid müüja kulutusi sisaldab müügilepingu hind
 • Millised on poolte kohustused ja kulutuste jaotus tolliformaalsuste täitmisel ning kauba sisse- ja väljaveolitsentside muretsemisel
 • Kes sõlmib ja kelle kulul sõlmitakse veoleping ja kauba kindlustusleping
 • Kes, millal ja milliseid teatisi peab teisele poole andma
 • Kes kannab kauba inspekteerimise ja kontrolloperatsioonide kulud
 • Kuidas peab kaup olema pakendatud ja markeeritud
 • Millised on poolte muud kohustused teineteisele abi osutamisel ja kes kannab vastavad kulutused

INCOTERMS ei reguleeri

 • Omandiõiguse üleminekut
 • Valuuta- ja finantstingimusi, arvelduste korda
 • Sanktsioone ja poolte vastutust oma kohustuste mittetäitmise kohta
 • Pretensioonide esitamise korda
 • Vaidluste lahendamist ja kohtualluvust
 • Rakenduvat õigust jm
GruppKlauselSelgitusVastutuse üleminekVeoviis
Grupp E
Kauba äratoomise
klausel
EXWFranco
tehasest(…nimetatud
koht) Ex Works
Ostja risk alates müüja
territooriumist
Kõik veoviisid
Grupp F
Põhitransporti ei maksta
Müüja poolt
FCAFranko Vedaja CarrierOstja risk alates hetkest
(…nimetatud koht) Free kui kaup on üle antud
ostja poolt valitud
vedajale
Kõik veoviisid
FASVabalt laeva pardani
(…nimetatud
lähtesadam) Free
Alongside Ship
Ostja risk alates hetkest
kui kaup on üle antud
ostja poolt valitud
vedajale
Ainult mere- või
siseveetee vedu
FOBFranco laeva pardal
(…nimetatud
lähtesadam) Free On
Board
Ostja risk alates hetkest
kui kaup on üle antud
ostja poolt valitud
vedajale
Ainult mere- või
siseveetee vedu
Grupp C
Põhitransport
makstakse Müüja poolt
CFRKulud ja lastiraha
(…nimetatud sihtsadam)
Cost and Freight
Ostja risk alates hetkest
kui kaup on üle antud
ostja poolt valitud
vedajale
Ainult mere- või
siseveetee vedu
CIFKulud, kindlustus,
lastiraha (…nimetatud
sihtsadam) Cost,
Insurance and Freight
Ostja risk alates hetkest
kui kaup on üle antud
ostja poolt valitud
vedajale
Ainult mere- või
siseveetee vedu
CPTVedu makstud kuni
(…nimetatud sihtkoht)
Carriage Paid To
Ostja risk alates hetkest
kui kaup on üle antud
ostja poolt valitud
vedajale
Kõik veoviisid
CIPVedu ja kindlustus
makstud kuni
(…nimetatud sihtkoht)
Carriage and Insurance
Paid to
Ostja risk alates hetkest
kui kaup on üle antud
ostja poolt valitud
vedajale
Kõik veoviisid
Grupp D
Kohaletoimetamise
klauslid
DATToimetatud terminali
(…nimetatud koht) ehk
tarnitud terminali
Delivered at Terminal
Müüja risk kuni kauba
üleandmiseni ostja poolt
nimetatud sihtkohas
müüja poolt valitud
vedajaga
Kõik veoviisid
DAPTarnitud, toll tasumata
(…nimetatud sihtkoht)
Delivered at Place
Müüja risk kuni kauba
üleandmiseni ostja poolt
nimetatud sihtkohas
müüja poolt valitud
Kõik veoviisid
TALLINN
TARTU