Ajutine hoiustamine
pikaajaline hoiustamine
Kaupade vastuvõtt lattu
Koguse ja seisukorra kontroll
Ladustamine
Komplekteerimine
Pakendamine
Markeerimine
Kogumis- ja jaotusteenused

Laologistika eelduseks on professionaalne ülevaade laos olevatest kaupadest, samuti nende jätkuvast liikumisest lattu ja laost välja.

Pakume laologistika kompleksteenuseid nagu hoiustamine, komplekteerimine, sorteerimine, markeerimine, kleebistamine ja laialivedu. Samuti pakume aktsiisi- ja tavatolliformaalsusi. Soovime olla oma klientidele nende tarneahela lahutamatu osa, pakkudes integreeritud logistika täisteenust.

ALPI Eesti ladu asub aadressil:
Loomäe tee 8, 75306 Lehmja, Rae vald, Harjumaa

Aktsiisiladu alkoholile ja tubakale
Aktsiisilao tegevuskoha nr EE1B001780101
Pakume aktsiisiladu alkoholile ja tubakatoodetele. Aktsiisilao teenusteks on kauba hoiustamine, maksumärkide kleepimine, komplekteerimine, pildistamine ja aktsiisialane nõustamine.

Tolliladu
Tollilao- ja terminali tegevuskoha nr EE1310EE, Lennujaama piiripunkt.

Laokaubad (tava-, tolli- ja aktsiisilao) on kindlustatud laopidaja vastutuskindlustusega vastavalt ELEA Ladustamise Üldtingimustele.

Professionaalsus

Rakendame oma kogemusi ning parimaid praktikaid.
Peame kinni kokkulepetest, tähtaegadest ja nõuetest ning vastutame oma lubaduste ja tegude eest.
Püüame olla ajakohased ja innovaatilised ning oleme valmis vastavalt turu nõuetele muutuma.
Väärtustame meeskonnatööd ja üheskoos tulemuste saavutamist.

Efektiivsus

Väärtustame uusi ideid, ettepanekuid ja oskusi, et arendada ja täiustada töökorraldust, võimaldades seeläbi ka kliendil oma töökorraldust tõhustada.
Oleme oma tööprotsessides ja teenuste pakkumisel orienteeritud kuluefektiivsele tegutsemisele ning jätkusuutlikkusele.

Pühendumine

Keskendume kliendi vajadustele, püüdes leida sobivad lahendused ning viime need ellu ühtse meeskonnana.
Oskame ja suudame kohandada oma töökorraldust klientide vajadustest lähtuvalt.
Tegutseme vastutustundlikult oma ettevõtte huvides ning selle mainet hoides.
Kliendi erinevad soovid on meie jaoks vaid meeldivaks väljakutseks sest oleme lojaalsed ja uhked oma töö üle.

Hoolivus

Hoolime töökaaslastest, ettevõtte ning kliendi varast ja ootustest.
Säästame looduskeskkonda, püüdes suurendada efektiivust ja seeläbi vähendada ressursside asjatut raiskamist ja keskkonna saastamist.
Me oleme õiglased ja lugupidavad oma kolleegide ja koostööpartnerite suhtes.

TALLINN
TARTU
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).