Ajutine kaupade hoiustamine
Kaupade vastuvõtt terminali
Koguse ja seisukorra kontroll
Komplekteerimine
Pakendamine
Markeerimine
Kogumis- ja jaotusteenused

Terminaliteenused eeldavad mitmekülgset ülevaadet kaupade jätkuval sisse ja välja liikumisel. Ööpäevaringses kaubavoos on ühtviisi olulised nii tipptasemele arendatud logistika, professionaalne meeskond kui ka moodne tehnoloogia. Kõik need poolused kindlustavad kaubavoogude kiireima toimetamise soovitud asukohta, kindlustades logistikaprotsesside sujuvuse ja efektiivsuse.

ALPI Eesti Terminal asub aadressil:
Loomäe tee 8, 75306 Lehmja, Rae vald, Harjumaa

Professionaalsus

Rakendame oma kogemusi ning parimaid praktikaid.
Peame kinni kokkulepetest, tähtaegadest ja nõuetest ning vastutame oma lubaduste ja tegude eest.
Püüame olla ajakohased ja innovaatilised ning oleme valmis vastavalt turu nõuetele muutuma.
Väärtustame meeskonnatööd ja üheskoos tulemuste saavutamist.

Efektiivsus

Väärtustame uusi ideid, ettepanekuid ja oskusi, et arendada ja täiustada töökorraldust, võimaldades seeläbi ka kliendil oma töökorraldust tõhustada.
Oleme oma tööprotsessides ja teenuste pakkumisel orienteeritud kuluefektiivsele tegutsemisele ning jätkusuutlikkusele.

Pühendumine

Keskendume kliendi vajadustele, püüdes leida sobivad lahendused ning viime need ellu ühtse meeskonnana.
Oskame ja suudame kohandada oma töökorraldust klientide vajadustest lähtuvalt.
Tegutseme vastutustundlikult oma ettevõtte huvides ning selle mainet hoides.
Kliendi erinevad soovid on meie jaoks vaid meeldivaks väljakutseks sest oleme lojaalsed ja uhked oma töö üle.

Hoolivus

Hoolime töökaaslastest, ettevõtte ning kliendi varast ja ootustest.
Säästame looduskeskkonda, püüdes suurendada efektiivust ja seeläbi vähendada ressursside asjatut raiskamist ja keskkonna saastamist.
Me oleme õiglased ja lugupidavad oma kolleegide ja koostööpartnerite suhtes.

TALLINN
TARTU
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.