ELEA

ELEA – Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon. ALPI Eesti OÜ on Eesti Logistika ja Ekspedeermise Assosatsiooni liige alates 2006. aastast. Juhindume oma tegevustes ELEA üldtingimustest, mis sätestavad nii kauba saatja kui -saaja ja ekspedeerija õigused ning kohustused.

https://www.elea.ee/elea-uldtingimused-2015/
https://www.elea.ee/elea-autokaubaveo-uldtingimused/
https://www.elea.ee/elea-ladustamise-uldtingimused/

FIATA

Ülemaailmne Ekspedeerijate Assotsiatsioon. Eesti Logistika ja Ekspedeerijate Assotsiatsioon on Rahvusvahelise Ekspedeerijate Assotsiatsiooni Liidu FIATA liige alates 1995. aastast. ELEA liikmestaatuses olev ettevõtte võib taotleda FIATA assotsieerunud liikme staatust.

http://fiata.com

CMR KONVENTSIOON

Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu pooltevahelisi suhteid reguleerib 1956. aastast Genfis vastu võetud CMR konventsioon.
Eesti ühines CMR konventsiooni ja selle juurde kuuluva lisaprotokolliga 1993.aastal.

http://www.jus.uio.no/lm/un.cmr.road.carriage.contract.convention.1956/doc.html
https://www.riigiteataja.ee/akt/13037042

ERAA

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA). ERAA on autovedusid teostavate ettevõtjate vabatahtlik ühendus. ERAA on asutatud 30. oktoobril 1991. aastal Tallinnas. 1992. aasta maikuust on ERAA Rahvusvahelise Maanteetranspordi Liidu (IRU) täisliige. Assotsiatsiooni eesmärgiks on autoveonduse kui tegevusala arendamine ning liikmete huvide ja õiguste kaitsmine.

http://www.eraa.ee

IRU

International Road Transport Union – 1948. aastal Genfis asutatud Rahvusvaheline Maanteevedajate Liit, mille eesmärgiks oli tollal hajutatult tegutsenud maanteevedusid teostavate organisatsioonide ühendamine. Eestit esindab IRU-s Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA). Maanteeliikluse rahvusvahelise keskorganisatsiooni tähtsaimaks ülesandeks on liikmesorganisatsioonide ühiselt vastu võetud tegevuspõhimõtete järgimine rahvusvahelise maanteeliikluse parandamiseks.

http://www.iru.org

TALLINN
TARTU
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.