Kes me oleme?

ALPI Eesti on asutatud 2006. aastal ALPI kontserni tütarettevõttena.
ALPI kontsern, lühend perenimedest Albini & Pitigliani on esindatud kõigil kontinentidel.
Enam kui 70 aastaga on ALPI kasvanud globaalseks ettevõtteks konkurentsitihedal transpordi- ja logistikaturul. ALPI ülemaailmses organisatsioonis töötab üle tuhande inimese.

ALPI kontsern on perekeskne, hooliv ja sõbralik. Kõik need omadused on seotud professionaalse klienditeenindusega. Peame kinni kokkulepetest, tähtaegadest ja nõuetest ning vastutame oma lubaduste ja tegude eest. Teenindame oma kliente, rakendades parimat maantee-, mere – ja õhuvedude ning laologistika praktikat ning ülemaailmset kogemust. Koostöö meiega toob kaasa rahuolu ja kindluse, et tarned jõuavad õigel ajal kokkulepitud kohta. ALPI on vastutustundlik ettevõte: MEIE HOOLIME!

TEGEVUSPÕHIMÕTTED

Visioon

Olla usaldusväärne logistikateenuse pakkuja oma tegevuspiirkonnas, parendades järjepidevalt tarnekindlust.

Missioon

Aitame kliendil oma äritegevust edendada, kandes hoolt logistika tõhusa korraldamise eest.

Professionaalsus

Rakendame oma kogemusi ning parimaid praktikaid.
Peame kinni kokkulepetest, tähtaegadest ja nõuetest ning vastutame oma lubaduste ja tegude eest.
Püüame olla ajakohased ja innovaatilised ning oleme valmis vastavalt turu nõuetele muutuma.
Väärtustame meeskonnatööd ja üheskoos tulemuste saavutamist.

Efektiivsus

Väärtustame uusi ideid, ettepanekuid ja oskusi, et arendada ja täiustada töökorraldust, võimaldades seeläbi ka kliendil oma töökorraldust tõhustada.
Oleme oma tööprotsessides ja teenuste pakkumisel orienteeritud kuluefektiivsele tegutsemisele ning jätkusuutlikkusele.

Pühendumine

Keskendume kliendi vajadustele, püüdes leida sobivad lahendused ning viime need ellu ühtse meeskonnana.
Oskame ja suudame kohandada oma töökorraldust klientide vajadustest lähtuvalt.
Tegutseme vastutustundlikult oma ettevõtte huvides ning selle mainet hoides.
Kliendi erinevad soovid on meie jaoks vaid meeldivaks väljakutseks, sest oleme lojaalsed ja uhked oma töö üle.

Hoolivus

Hoolime töökaaslastest, ettevõtte ning kliendi varast ja ootustest.
Säästame looduskeskkonda, püüdes suurendada efektiivust ja seeläbi vähendada ressursside asjatut raiskamist ja keskkonna saastamist.
Me oleme õiglased ja lugupidavad oma kolleegide ja koostööpartnerite suhtes.

TALLINN
TARTU
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.