ALPI EESTI OÜ PRIVAATSUSEESKIRI

 

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Alpi Eestiveebilehel alpieesti.ee (edaspidi veebileht). Privaatsustingimused on kooskõlas andmekaitseüldregulatsiooniga (GDPR – General Data Protection Regulation).

Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seadustening Euroopa Liidu õigusaktidega.

Kasutades Alpi Eestiveebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmetetöötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud veebilehe privaatsustingimustes.

MÕISTED

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Alpi EestiOÜle omalt poolt infot. Näiteks teenuste tellimine või kontaktipäring.

Teenused on kõik Alpi Eesti poolt pakutavad tooted ja teenused.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Alpi Eestikogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevaltkirjeldatud viisidel:

kasutaja nimi, e-posti aadress, telefon, ettevõtte nimikasutaja poolt infopäringu tegemisel võiteenuse tellimisel;
veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi abil.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Alpi Eestikasutab isikuandmeid:

kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajagasuhtlemiseks, arvete edastamiseks;
kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, teenustest ja kampaaniatest.
Alpi Eestikasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuseparendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Kolmas isik on Alpi Eestikoostööpartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuseabil pakub Alpi Eestikasutajale teenuseid.

Alpi Eestiedastab vaid isikuandmeid, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Alpi Eestisäilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusesttulenevalt vajalik. Näiteks meililistis olevat e-maili aadressi aga seni, kuni kasutaja avaldab soovisee sealt eemaldada.

Alpi Eestirakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ningkõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus igal ajal:

avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@alpieesti.eevastavasisuline sooviavaldus.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadetealt.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöördudaAndmekaitse Inspektsiooni poole.

 

KÜPSISED

Alpi Eestiveebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus jaefektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Kasutades Alpi Eestiveebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korraskirjeldatud viisil.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasseseadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteksGoogle ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidaksekasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisukohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitsejasulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse võitoote taotlemise jms võimaldamiseks.
Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et sedakasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised kogudakasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annabalusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsisedlubatud. Tihtipeale veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes omaveebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselttöötada. Juhiseid veebilehitsejast küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks leiab näitekssiitChromeInternet Explorer.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Alpi Eesti OÜ Google Analytics teenust, kogudes andmeidkülastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite jamuu statistika kohta.

Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefailekasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldadaoma seadmesse Google Analytics’i blokeeriva rakenduseGoogle Analyticsist loobumisebrauserilaiend.

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

Alpi Eestijätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimasversioonis alati veebilehel saadaval.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta ühendustaadressil info@alpieesti.ee

 

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.